Ấn phẩm thống kê

Tổng hợp tất cả các ấn phẩm thống kê do Tổng cục thống kê phát hành trong những năm qua:

Niên giám thống kê 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời nói đầu

Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu

Dân số và Lao động

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước

Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng

Doanh nghiệp, hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Thương mại và Du lịch

Chỉ số giá

Vận tải và Bưu chính, Viễn thông

Giáo dục

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội và môi trường

Sô liệu thống kê nước ngoài

 

Ấn phẩm thống kê: Thống kê xuất, nhập khẩu năm 2016

Lời giới thiệu

Phần 1: Trị giá Xuất nhập khẩu

Phần 2: Mặt hàng chủ yếu Xuất nhập khẩu

Phần 3: Xuất nhập khẩu với một số khối nước

Phần 4: Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng

Giải thích Số liệu Thống kê Xuất nhập khẩu

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 – Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015

Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016

Ấn phẩm thống kê Điều tra mức sống dân cư 2016

Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2016

Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống

Y tế và chăm sóc sức khỏe

Lao động – việc làm

Thu nhập

Chi tiêu

Đồ dùng lâu bền

Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ sinh

Tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

Các đặc điểm chung của xã

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 – Phần 1

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 – Phần 2

Ấn phẩm thống kê Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011- 2016

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016 – Phần I

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016 – Phần II

Thống kê về giới tại Việt Nam

Dân số

Gia đình

Giáo dục

Y tế

Lao động việc làm

Lãnh đạo, quản lý

Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014) – Phần 1

Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014) – Phần 2

Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014) – Phần 3

Dự báo dân số Việt Nam 2014 – 2049

Niên giám thống kê 2017

Lời nói đầu

Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu

Dân số và Lao động

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước

Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng

Doanh nghiệp, hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Thương mại và Du lịch

Chỉ số giá

Vận tải và Bưu chính, Viễn thông

Giáo dục

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội và môi trường

Số liệu thống kê nước ngoài

Nguồn: GSO

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ

Trả lời