Số liệu kinh tế, xã hội tháng 8/2020

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 Chỉ số sản xuất công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương Một số chỉ tiêu về… Read More »

Giá sản phẩm chăn nuôi ngày 14/9/2020

Giá heo hơi hôm nay 14/9 tiếp đà tăng từ cuối tuần trước, các địa phương đồng loạt vượt ngưỡng 80.000 đồng/kg. Theo đó, các địa phương cũng đã bắt đầu hướng đến việc bảo vệ môi trường, chăn nuôi bền vững, tạo tiền để phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Thị trường heo hơi miền Bắc… Read More »

Điều tra tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp

THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC KHẢO SÁT Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD), bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê tổ… Read More »