Bản đồ phân bố diện tích đất lúa bỏ hoang do sản xuất không hiệu quả

By | 22/07/2019

Trong thời gian qua đất lúa đang dần được thay thế bằng cây trồng khác. Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu giữ 3,8 triệu ha đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và thủy sản 2016. Trong 12 tháng liên tục có khoảng 40.000 ha đất lúa bị bỏ hoang, trong đó 17.413,6 ha đất lúa bị bỏ hoang do sản xuất không hiệu quả.

Cụ thể phân bố tại các địa phương sau:

Nguồn: Infodata.vn

Chi tiết