Bản tin thị trường NLTS ngày 21/11/2019

By | 24/11/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

◊ Cao su: Giá cao su trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trong 10 ngày giữa tháng 11/2019. Theo ANRPC, nhu cầu cao su tự nhiên trên toàn cầu đã vượt nguồn cung 1,04 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2019.

◊ Cà phê: Giá cà phê trên thị trường thế giới 10 ngày giữa tháng 11/2019 giảm so với 10 ngày trước đó.

◊ Hạt tiêu: Trong 20 ngày đầu tháng 11/2019, giá hạt tiêu xuất khẩu tại Bra-xin, Ma-lai-xi-a ổn định, giá tại In-đô-nê-xi-a giảm. ◊ Rau quả: Nhập khẩu trái cây tươi của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh.

◊ Thịt: Trong 20 ngày đầu tháng 11/2019, giá lợn nạc tại Hoa Kỳ biến động theo xu hướng giảm.

◊ Thủy sản: Tháng 9/2019 là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu tôm của Ấn Độ tăng so với cùng kỳ năm 2018. Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu tăng sản lượng tôm nuôi lên 200.000 tấn vào năm 2025. Tháng 7/2019, nhập khẩu tôm nước ấm của EU từ Việt Nam đã cải thiện khi tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu tôm nước ấm của EU từ Việt Nam vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018.

◊ Gỗ và sản phẩm gỗ: 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Pê-ru sang Mê-hi-cô tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

◊ Cao su: Trong 10 ngày giữa tháng 11/2019, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tăng theo xu hướng của thị trường thế giới. Giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 10/2019 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.

◊ Cà phê: Trong 10 ngày giữa tháng 11/2019, giá cà phê Robusta trong nước biến động theo xu hướng giá cà phê toàn cầu. Xuất khẩu cà phê tháng 10/2019 tiếp tục giảm. Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm so với cùng kỳ năm 2018.

◊ Hạt tiêu: Giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng so với cuối tháng 10/2019. Giá hạt tiêu đen có xu hướng tăng, giá hạt tiêu trắng giảm.

◊ Rau quả: Thị phần quả mã HS 080450 (ổi, măng cụt và xoài tươi hoặc khô) của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hà Lan giảm. Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.

◊ Thịt: Giá lợn hơi trong nước tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11/2019 do nguồn cung giảm.

◊ Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản tháng 10/2019 tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2018.

◊ Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng mạnh. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong 10 tháng năm2019 tăng18,5%so với cùng kỳ năm 2018

 

Tải bản tin đầy đủ tại đây