Category Archives: Chuỗi giá trị

Tổng hợp các báo cáo nghên cứu và phân tích chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chuỗi giá trị ngành hàng cà phê năm 2017 (trường hợp nghiên cứu tại Lâm Đồng)

By | 19/06/2019

I. Tổ chức chuỗi giá trị cà phê tại Lâm Đồng Kết quả khảo sát chuỗi giá trị của ngành cà phê tại Lâm Đồng hiện tại có 2 giá trị và các tác nhân trong chuỗi bao gồm: (i) Người nông dân trồng cà phê; (ii) Đại lý nhỏ tại địa phương thu mua trực tiếp từ… Read More »

Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2017 (trường hợp nghiên cứu tại Đồng Tháp)

By | 19/06/2019

I. Tổ chức chuỗi giá trị lúa gạo tại Đồng Tháp Đã có nhiều nghiên cứu về chuỗi giá trị của ngành lúa gạo khu vực ĐBSCL. Các nghiên cứu đều chỉ ra thương lái và công ty xuất khẩu gạo là những chủ thể đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị gạo của vùng ĐBSCL.… Read More »