Category Archives: Dự báo thị trường

Phân tích và dự báo thị trường các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam và trên thế giới

Dự báo cung cầu lúa gạo Việt Nam 2019

Dự báo cung cầu lúa gạo Việt Nam 2019 Năm 2018, các địa phương đã chuyển đổi được khoảng 105 nghìn ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đã tập trung cải tạo… Read More »