Category Archives: Cà phê

Thông tin số liệu ngành cà phê

Bản tin thị trường cà phê tháng 7/2019

By | 07/08/2019

Trên thị trường thế giới, trong tháng 7/2019, giá cà phê thế giới biến động giảm. So với tháng trước, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2019 thị trường London giảm 82 USD/tấn xuống còn 1.369 USD/tấn. Giá cà phê giảm do áp lực bán hàng vụ mới tiếp tục đè nặng các thị trường cà phê kỳ… Read More »

Bản tin thị trường cà phê tháng 6/2019

By | 16/07/2019

Xuất khẩu cà phê tháng 6/2019 ước đạt 165 nghìn tấn với giá trị đạt 274 triệu USD, lỹ kế xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 943 nghìn tấn và 1,6 tỷ USD, giảm 9,2% về khối lượng và giảm 19,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Đức và Mỹ tiếp tục… Read More »

Bản tin thị trường cà phê tháng 5/2019

By | 18/06/2019

Xuất khẩu cà phê tháng 5/2019 ước đạt 141 nghìn tấn với giá trị đạt 229 triệu USD, lũy kế xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 773 nghìn tấn và 1,32 tỷ USD, giảm 12,4% về khối lượng và giảm 22,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018