Category Archives: Số liệu chuyên đề

Số liệu chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam

Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017

By | 05/08/2019

Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) là vùng hội tụ tốt nhất các điều kiện để phát triển, có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh, làm đầu tàu tăng trưởng để đẩy mạnh quá trình phát triển cho các vùng đó và tiến tới đảm nhận vai trò chi phối tăng trưởng đối với nền kinh tế… Read More »

Số liệu ngành công nghiệp và thương mại thàng 7/2019

By | 05/08/2019

Tình hình kinh tế thế giới 7 tháng đầu năm có nhiều biến động khi tăng trưởng chậm lại nhanh hơn so với dự kiến, rủi ro và bất ổn gia tăng, nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc… Read More »

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2019

By | 01/08/2019

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2019 Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2019 Chỉ số sản xuất công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Doanh nghiệp đăng ký thành lập… Read More »

Thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất NLTS (nghìn đồng/tháng/người) 2018

By | 29/07/2019

Theo Tổng cục thống kê năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3,88 triệu đồng/tháng. Trong đó thu nhập từ nông nghiệp 516 nghìn đồng/tháng, chiếm 13,3%. Trong các tỉnh/TP, tỉnh có thu nhập từ sản xuất nông, lâm, thủy sản lớn nhất là Đắk Nông (1.414 nghìn đồng/tháng), Lâm Đồng (1.134 nghìn… Read More »

Địa phương có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất 2018

By | 25/07/2019

Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017. Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 nhiều nhất với 94.703 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với năm… Read More »

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trong 5 năm qua

By | 24/07/2019

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trong 5 năm qua là 693.733 ha, chiếm 2,5% diện tích đất nông nghiệp cả nước. Trong đó diện tích đất lúa được dồn điền đổi thửa là 577.584 ha. Nghệ An là tỉnh có diện tích dồn điền đổi thửa lớn nhất. Cụ thể… Read More »

Bản đồ phân bố diện tích đất lúa bỏ hoang do sản xuất không hiệu quả

By | 22/07/2019

Trong thời gian qua đất lúa đang dần được thay thế bằng cây trồng khác. Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu giữ 3,8 triệu ha đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và thủy sản 2016. Trong 12 tháng… Read More »