Diện tích trồng rau các loại thời điểm tháng 6/2019

By | 30/07/2019

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT tính đến tháng 6/2019 cả nước gieo trồng rau các loại khoảng 583,62 nghìn ha

Diện tích rau và đậu các loại ước đạt 663,7 nghìn ha, tăng 1,7%, sản lượng khoảng 9,39 triệu tấn, tăng 3,63%.

Vụ Đông xuân + vụ Hè thu/mùa: Tính đến ngày 15/6, cả nước đã gieo trồng đạt 1,2 triệu ha cây màu lương thực, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích ngô ước đạt 716,8 nghìn ha, bằng 96,5% cùng kỳ; khoai lang đạt 85,2 nghìn ha, bằng 98,43%; sắn đạt 360 nghìn ha, bằng 95,3% cùng kỳ năm trước.

Bản đồ diện tích trồng rau các loại theo tỉnh: