Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu

 1. Số đơn vị hành chính có đến phân theo địa phương
 2. Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12/2016)(*)
 3. Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 31/12/2016)(*)
 4. Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phương (Tính đến 31/12/2016)
 5. Tổng số giờ nắng tại một số trạm quan trắc
 6. Số giờ nắng các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
 7. Tổng lượng mưa tại một số trạm quan trắc
 8. Lượng mưa các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
 9. Mức thay đổi lượng mưa trung bình
 10. Độ ẩm không khí trung bình tại một số trạm quan trắc
 11. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
 12. Nhiệt độ không khí trung bình tại một số trạm quan trắc
 13. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
 14. Mực nước một số sông chính
 15. Lưu lượng nước một số sông chính
 16. Mức nước biển trung bình tại một số trạm quan trắc phân theo tháng
 17. Mực nước biển trung bình tại một số trạm quan trắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *