Giá nông sản

Với hệ thống cộng tác viên thu thập giá cả nông sản hàng ngày tại các vùng sản xuất nông nghiệp lớn của Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giá nông sản định kỳ hàng ngày, tuần chính xác và cập nhật nhất.

Ngành hàng Loại sản phẩm Phân loại Địa điểm Giá hàng ngày Bình quân tuần BQ tháng BQ năm Giá lịch sử
Cà phê Vối Tươi, khô 5 tỉnh Tây nguên Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Chè Khô, khô 5 tỉnh Tây nguên Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Lúa gạo Lúa Giống, tươi, khô 13 tỉnh ĐBSCL Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Gạo Chủng loại 13 tỉnh ĐBSCL Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Chăn nuôi Lợn Lợn hơi Miền Bắc, ĐNB, ĐBSCL Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Bắp, thăn Miền Bắc, miền Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Công nghiệp, ta Miền Bắc. Miền Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Rau quả Rau Các loại Miền Bắc, miền Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Trái cây Các loại ĐBSCL Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Thủy sản Tôm Theo kích cỡ ĐBSCL Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Cá tra Theo kích cỡ ĐBSCL Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Đầu vào Phân bón NPK các loại ĐBSCL, Tây Nguyên Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
Ure ĐBSCL, Tây Nguyên Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
N ĐBSCL, Tây Nguyên Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020
P ĐBSCL, Tây Nguyên Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2008-2020

Nguồn: Infodata.vn

Trả lời