Category Archives: Số liệu chuyên đề

Số liệu chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam

Số liệu kinh tế xã hội tháng 10/2019

By | 30/10/2019

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2019 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công… Read More »

Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 9 tháng 2019 – TCHQ

By | 10/10/2019

  Tải về   Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019 Tại đây Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019 Tại đây Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2019 Tại đây Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2019 Tại đây Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực… Read More »

Số liệu sản xuất ngành công thương 9 tháng 2019

By | 09/10/2019

SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU THÁNG 9 NĂM 2019 TT ĐƠN VỊ TÍNH NĂM 2018 TỶ LỆ (%) ƯTH T9 ƯTH 9T TH T9 TH 9T A B C 3 4 5 6 8=3/5 9=4/6 1 Điện sản xuất Tr.kWh 19,517.7 171,374.4 17,751.4 155,633.8 109.9 110.1 Tr.đó TĐ Điện lực VN Tr. kWh 9,095.7 80,561.8 9,532.5 78,173.5… Read More »

Niên giám thống kê các tỉnh, thành phố năm 2018

By | 01/10/2019

1. Bắc Ninh                     0. Bia niên giám 0b. Tổng quan chung 01 Hành chính, đất đai, khí hậu 02. Dân số, lao động 03. TKQG, Ngan hàng, Bảo hiểm 04. Vốn đầu tư, xây dựng 05. Doanh nghiệp và cá thể 06 Nông nghiệp 07. Công nghiệp 08.… Read More »

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2019

By | 30/09/2019

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2019 Sản phẩm chăn nuôi Kết quả sản xuất lâm nghiệp Sản lượng thủy sản Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2019 Chỉ… Read More »

Tình hình xuất khẩu nông sản 9 tháng 2019

By | 28/09/2019

Xuất nhập khẩu NLTS 9 tháng 2019 Xuất nhập khẩu hàng NLTS 9 tháng 2019 Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 53,2 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng chủ yếu đạt được từ tăng… Read More »

Số liệu sản xuất phân bón 8 tháng đầu năm 2019

By | 12/09/2019

Sản xuất phân bón 8 tháng 2019 (nghìn tấn) 2019 2018 2017 Tháng 7 Tháng 8 8 Tháng Tháng 8 8 tháng cả năm cả năm Phân đạm U rê 218.2 168.5 1,481.0 162.3 1,469.0 193.8 2,122.1  Tập đoàn CN Hóa chất VN 63.8 28.7 486.9 32.4 340.4 58.4 473.0  Tập đoàn Dầu khí QG VN 154.4 139.8… Read More »