Category Archives: Số liệu chuyên đề

Số liệu chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam

Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2019

By | 12/09/2019

1. XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO MẶT HÀNG THÁNG 8 NĂM 2019 Đơn vị tính: Số lượng: 1.000 tấn; Trị giá: Tr. USD TT Năm 2019 NĂM 2018 ƯTH T8 ƯTH 8T TH T8 TH 8T Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá I Tổng giá trị xuất khẩu… Read More »

Số liệu kinh tế – xã hội tháng 8/2019

By | 03/09/2019

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2019 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công… Read More »

Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017

By | 05/08/2019

Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) là vùng hội tụ tốt nhất các điều kiện để phát triển, có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh, làm đầu tàu tăng trưởng để đẩy mạnh quá trình phát triển cho các vùng đó và tiến tới đảm nhận vai trò chi phối tăng trưởng đối với nền kinh tế… Read More »

Số liệu ngành công nghiệp và thương mại thàng 7/2019

By | 05/08/2019

Tình hình kinh tế thế giới 7 tháng đầu năm có nhiều biến động khi tăng trưởng chậm lại nhanh hơn so với dự kiến, rủi ro và bất ổn gia tăng, nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc… Read More »

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2019

By | 01/08/2019

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2019 Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2019 Chỉ số sản xuất công nghiệp Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Doanh nghiệp đăng ký thành lập… Read More »

Thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất NLTS (nghìn đồng/tháng/người) 2018

By | 29/07/2019

Theo Tổng cục thống kê năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3,88 triệu đồng/tháng. Trong đó thu nhập từ nông nghiệp 516 nghìn đồng/tháng, chiếm 13,3%. Trong các tỉnh/TP, tỉnh có thu nhập từ sản xuất nông, lâm, thủy sản lớn nhất là Đắk Nông (1.414 nghìn đồng/tháng), Lâm Đồng (1.134 nghìn… Read More »