Category Archives: Số liệu chuyên đề

Số liệu chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam

Địa phương có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất 2018

By | 25/07/2019

Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017. Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 nhiều nhất với 94.703 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với năm… Read More »

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trong 5 năm qua

By | 24/07/2019

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trong 5 năm qua là 693.733 ha, chiếm 2,5% diện tích đất nông nghiệp cả nước. Trong đó diện tích đất lúa được dồn điền đổi thửa là 577.584 ha. Nghệ An là tỉnh có diện tích dồn điền đổi thửa lớn nhất. Cụ thể… Read More »

Sách trắng doanh nghiệp 2019

By | 23/07/2019

Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017. Theo khu vực kinh tế: Dịch vụ là khu vực có số doanh nghiệp đang… Read More »

Bản đồ phân bố diện tích đất lúa bỏ hoang do sản xuất không hiệu quả

By | 22/07/2019

Trong thời gian qua đất lúa đang dần được thay thế bằng cây trồng khác. Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu giữ 3,8 triệu ha đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và thủy sản 2016. Trong 12 tháng… Read More »

Bản đồ phân bố diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất nông nghiệp

By | 22/07/2019

Theo kết quả tổng điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, tổng diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất nông nghiệp là 5.897 ha (bao gồm rau, hoa, cây giống và thủy sản). Trong đó: Lâm Đồng vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nhà kính,… Read More »

Tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2019

By | 28/06/2019

Tình hình Kinh tế – xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Căng thẳng gần đây giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới… Read More »