Số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu tháng 5/2019

By | 14/06/2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 5/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 5/2019 đạt gần 45,1 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước. Tháng 5/2019, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 21,9 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,46 tỷ USD); nhập khẩu đạt 23,19 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 2,2 tỷ USD).

Kết thúc tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 202,68 tỷ USD, tăng 8,8% (tương ứng tăng 16,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 101,12 tỷ USD, tăng 7,1% và nhập khẩu đạt 101,55 tỷ USD, tăng 10,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 5/2019 thâm hụt 1,29 tỷ USD. Tính chung  5 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại của cả nước đã thâm hụt 0,43 tỷ USD.

Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong 5 tháng, giai đoạn 2011-2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2019 đạt 28,2 tỷ USD, tăng 10,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng /2019 đạt 128,19 tỷ USD, tăng 6,6%, tương ứng tăng 7,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 15,15 tỷ USD, tăng 9,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 5 tháng/2019 lên 70,07 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2019 đạt 13,05 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 5 tháng/2019 đạt 58,12 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2019 có mức thặng dư trị giá 2,11 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 5 tháng từ đầu năm 2019 lên mức thặng dư trị giá 11,95 tỷ USD.

Nội dung Tải về
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2019 đến hết ngày 31/05/2019 11/06/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2019 đến hết ngày 31/05/2019 11/06/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2019 11/06/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2019 11/06/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 05/2019 11/06/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 05/2019 11/06/2019
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố – tháng 05/2019 11/06/2019
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2019 11/06/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2019 11/06/2019

Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam