Tag Archives: Báo cáo kinh tế xã hội của Việt Nam

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2019 Sản phẩm chăn nuôi Kết quả sản xuất lâm nghiệp Sản lượng thủy sản Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2019 Chỉ… Read More »