Tag Archives: các tỉnh

Niên giám thống kê 2020 các tỉnh Tây Nguyên

By | 16/08/2021

Infodata giới thiệu tới bạn đọc tài liệu NGTK các tỉnh Tây Nguyên 2020 Mục lục 1. Đất đai và khí hậu 2. Dân số lao động 3. TKQG, NSNN và bảo hiểm 4. Đầu tư và xây dựng 5. Doanh nghiệp 6. Nông lâm nghiệp và thủy sản 7. Công nghiệp 8. Thương mại và du lịch… Read More »