Tag Archives: Covid-19

Điều tra tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp

THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC KHẢO SÁT Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD), bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê tổ… Read More »