Tag Archives: Doanh nghiệp

Điều tra tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp

THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC KHẢO SÁT Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD), bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê tổ… Read More »

Địa phương có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất 2018

Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017. Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 nhiều nhất với 94.703 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với năm… Read More »