Tag Archives: Đồng Tháp

Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2017 (trường hợp nghiên cứu tại Đồng Tháp)

By | 19/06/2019

I. Tổ chức chuỗi giá trị lúa gạo tại Đồng Tháp Đã có nhiều nghiên cứu về chuỗi giá trị của ngành lúa gạo khu vực ĐBSCL. Các nghiên cứu đều chỉ ra thương lái và công ty xuất khẩu gạo là những chủ thể đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị gạo của vùng ĐBSCL.… Read More »