Tag Archives: hàng hóa xnk

Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2019

1. XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO MẶT HÀNG THÁNG 8 NĂM 2019 Đơn vị tính: Số lượng: 1.000 tấn; Trị giá: Tr. USD TT Năm 2019 NĂM 2018 ƯTH T8 ƯTH 8T TH T8 TH 8T Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá I Tổng giá trị xuất khẩu… Read More »