Tag Archives: Lâm Đồng

Chuỗi giá trị ngành hàng cà phê năm 2017 (trường hợp nghiên cứu tại Lâm Đồng)

By | 19/06/2019

I. Tổ chức chuỗi giá trị cà phê tại Lâm Đồng Kết quả khảo sát chuỗi giá trị của ngành cà phê tại Lâm Đồng hiện tại có 2 giá trị và các tác nhân trong chuỗi bao gồm: (i) Người nông dân trồng cà phê; (ii) Đại lý nhỏ tại địa phương thu mua trực tiếp từ… Read More »