Tag Archives: ngành phân bón

Số liệu sản xuất phân bón 8 tháng đầu năm 2019

By | 12/09/2019

Sản xuất phân bón 8 tháng 2019 (nghìn tấn) 2019 2018 2017 Tháng 7 Tháng 8 8 Tháng Tháng 8 8 tháng cả năm cả năm Phân đạm U rê 218.2 168.5 1,481.0 162.3 1,469.0 193.8 2,122.1  Tập đoàn CN Hóa chất VN 63.8 28.7 486.9 32.4 340.4 58.4 473.0  Tập đoàn Dầu khí QG VN 154.4 139.8… Read More »