Tag Archives: NGTK ngành rau quả

Niên giám thống kê ngành rau quả 2020

Niên giám Thống kê ngành rau quả là ấn phẩm được INFODATAVN xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng sản xuất, kinh doanh của ngành rau quả của Việt Nam và thế giới. Tất cả các nguồn số liệu được thu thập từ các nguồn chính… Read More »