Tag Archives: nông lâm thủy sản

Tình hình xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7/2019

By | 01/08/2019

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT – Xuất khẩu: Tháng 7, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,55 tỷ USD; trong đó, nông sản chính ước đạt 1,64 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 893 triệu USD, thuỷ sản ước đạt 785 triệu USD, sản phẩm chăn… Read More »

Thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất NLTS (nghìn đồng/tháng/người) 2018

By | 29/07/2019

Theo Tổng cục thống kê năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3,88 triệu đồng/tháng. Trong đó thu nhập từ nông nghiệp 516 nghìn đồng/tháng, chiếm 13,3%. Trong các tỉnh/TP, tỉnh có thu nhập từ sản xuất nông, lâm, thủy sản lớn nhất là Đắk Nông (1.414 nghìn đồng/tháng), Lâm Đồng (1.134 nghìn… Read More »