Tag Archives: rau các loại

Diện tích trồng rau các loại thời điểm tháng 6/2019

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT tính đến tháng 6/2019 cả nước gieo trồng rau các loại khoảng 583,62 nghìn ha Diện tích rau và đậu các loại ước đạt 663,7 nghìn ha, tăng 1,7%, sản lượng khoảng 9,39 triệu tấn, tăng 3,63%. Vụ Đông xuân + vụ Hè thu/mùa: Tính đến ngày 15/6, cả… Read More »