Tag Archives: số liệu ngành công thương

Số liệu sản xuất ngành công thương 9 tháng 2019

By | 09/10/2019

SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU THÁNG 9 NĂM 2019 TT ĐƠN VỊ TÍNH NĂM 2018 TỶ LỆ (%) ƯTH T9 ƯTH 9T TH T9 TH 9T A B C 3 4 5 6 8=3/5 9=4/6 1 Điện sản xuất Tr.kWh 19,517.7 171,374.4 17,751.4 155,633.8 109.9 110.1 Tr.đó TĐ Điện lực VN Tr. kWh 9,095.7 80,561.8 9,532.5 78,173.5… Read More »