Tag Archives: tăng trưởng

Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017

By | 05/08/2019

Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) là vùng hội tụ tốt nhất các điều kiện để phát triển, có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh, làm đầu tàu tăng trưởng để đẩy mạnh quá trình phát triển cho các vùng đó và tiến tới đảm nhận vai trò chi phối tăng trưởng đối với nền kinh tế… Read More »