Tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2018 (%)

By | 29/07/2019

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2018, miền núi phí Bắc vẫn là những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước, cao nhất là Điện Biên 44,5%, Lai Châu 37%, Sơn La 36%…

Phân bố theo bản đồ sau: