VARHS

Điều tra khả năng tiếp cận nguồn lực của hộ – VARHS (2006-2016)

VARHS được bắt đầu thực hiện từ năm 2002 (với sự tài sự của Dự án Danida cùng các Viện nghiên cứu và có sự tham vấn ý kiến của rất nhiều chuyên gia. Kết quả của cuộc điều tra năm 2002 đã thôi thúc CIEM, CAP/IPSARD, ILSSA & DERG, Trường đại học Copenhagen tiếp tục và mở rộng điều tra vào các năm 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 và 2018 và từ 2009 mở rộng hợp tác với UNU-WIDER (với nguồn tài trợ chính từ Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, DFID và gần đây nhất là KOICA)

Sản phẩm của mỗi vòng điều tra bao gồm một báo cáo mô tả, các nghiên cứu sâu và các tóm tắt chính sách về những vấn đề quan trọng của kinh tế-xã hội nông thôn Việt Nam

Tải về tại đây

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Liên hệ