Xuất nhập khẩu NLTS tháng 6/2019

By | 11/07/2019

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2018 ước đạt 3,63 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,2% cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,28 tỷ USD, giảm 9,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 0,3%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,32 tỷ USD, tăng 4,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,23 tỷ USD, tăng 20,3%. Năm tháng đầu năm 2019, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 28,3% (giá trị giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2018), 20,2% (+13,2%), 8,6% (+10,6%) và 6,1% (-4,3%).

Chi tiết số liệu

1, Số liệu xuất khẩu tháng 6

2. Số liệu nhập khẩu tháng 6