Bản đồ phân bố diện tích nuôi cá tra của vùng ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2019

By | 24/07/2019

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính chung 6 tháng đầu năm, diện tích nuôi cá tra đạt 3.934 ha, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cá tra nuôi của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng năm 2019 ước đạt 644,6 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng tại một số tỉnh nuôi cá tra trọng điểm đạt sản lượng lớn: Đồng Tháp sản lượng ước đạt 204,9 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ; An Giang với sản lượng đạt 175,4 nghìn tấn, tăng 13% so với cùng kỳ; Cần Thơ với sản lượng 87,9 nghìn tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ