Bản tin thị trường NLTS ngày 22/7/2019-MOIT

By | 29/07/2019

Thị trường thế giới

– Cao su: Trong 10 ngày giữa tháng 7/2019, giá cao su trên thị trường thế giới giảm do lo ngại căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kéo dài.
– Cà phê: Giá cà phê trên thị trường thế giới trong 10 ngày giữa tháng 7/2019 giảm do nguồn cung dư thừa.
– Hạt tiêu: Trong 20 ngày đầu tháng 7/2019, giá xuất khẩu hạt tiêu đen tại Braxin và Ma-lai-xi-a ổn định, giá tại Việt Nam, In-đô-nê-xi-a giảm.
– Rau quả: Dự báo trong giai đoạn năm 2019-2024, tiêu thụ chuối toàn cầu đạt mức tăng trưởng 1,21%/năm.
– Thịt: Từ đầu tháng 7/2019 đến nay, giá thịt lợn tại Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng mạnh.
– Thủy sản: Nhập khẩu thủy sản của EU ngày càng tăng do nhu cầu tiêu thụ thủy sản vượt xa nguồn cung nội địa. Xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo tăng lên mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây.
– Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Bra-xin trong tháng 5/2019 tăng mạnh. Sản xuất gỗ dán của Ma-lai-xi-a đang đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn cung gỗ giảm và chi phí tăng.


Thị trường trong nước


– Cao su: Giá mủ cao su trong nước giảm theo xu hướng giá thế giới. 15 ngày đầu tháng 7/2019, xuất khẩu cao su tăng trưởng khả quan. Trong 5 tháng đầu năm 2019, thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm so với cùng năm 2018.
– Cà phê: Giá cà phê nhân xô trong nước ngày 20/7/2019 giảm 0,3-0,9% so với ngày 10/7/2019. Xuất khẩu cà phê 15 ngày đầu tháng 7/2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
– Hạt tiêu: Giá hạt tiêu tại thị trường trong nước giảm. Giá xuất khẩu hạt tiêu trung bình trong 15 ngày đầu tháng 7/2019 tăng so với tháng trước đó.
– Rau quả: Thị phần chuối của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU quý I/2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018.
– Thịt: Tháng 7/2019, giá lợn hơi tại thị trường trong nước biến động không đồng nhất.
– Thủy sản: Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang tiếp tục tăng; giá tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau tăng 2.000 – 3.000 đ/ kg. Thị phần tôm Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc 5 tháng đầu năm 2019 giảm.
– Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh trong 15 ngày đầu tháng 7/2019. Thị phần đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng mạnh.

 

Bản tin thị trường NLTS 22.7.2019

Phụ lục Bản tin NLTS 22.7.19