Category Archives: Thịt

Thông tin, số liệu phân tích ngành hàng thịt và thực phẩm

Bản tin thị trường thịt tháng 5/2019

By | 18/06/2019

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 5 năm 2019 ước đạt 58 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 255 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018