Địa phương có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất 2018

By | 25/07/2019

Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017.

Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 nhiều nhất với 94.703 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với năm 2017, đây cũng là khu vực có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong các khu vực; khu vực doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng với 34.725 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.847 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5,5%.

Theo địa phương: Có 30/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 so với năm 2017 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung (3,5%) của cả nước, trong đó: Phú Yên tăng 20,3%; Bắc Kạn tăng 19,7%; Quảng Trị tăng 19,2%; Bạc Liêu tăng 16,6%; Yên Bái tăng 15,6%; Phú Thọ tăng 15,3%… Tuy các địa phương này có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhưng số doanh nghiệp thành lập mới không nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *