Giới thiệu

 

 

 

 

 

 

Infodata là trang web hàng đầu về tin tức, số liệu thống kê, phân tích và dự báo về những gì đang xảy ra trong các mặt hàng nông sản và kinh doanh nông sản. Cho dù đó là những gì đang xảy ra trong thị trường hàng hóa hoặc trong các công ty kinh doanh nông sản hàng đầu, bạn sẽ đọc về nó một cách nhanh chóng, sâu sắc và với bối cảnh chính xác trên infodata.

Chúng tôi tập hợp nhóm chuyên gia phân tích thị trường, chuyên gia kinh tế đến từ các cơ quan, tổ chức đầu ngành về số liệu thống kê mong muốn cung cấp những dịch vụ sau:

  1. Dự báo sản xuất, thương mại, biến động giá các mặt hàng nông sản
  2. Thu thập và tính toán các số liệu theo các lĩnh vực
  3. Thiết kế và điều tra thu thập số liệu về tiêu dùng, thị hiếu…
  4. Cung cấp báo cáo phân tích thị trường ngành hàng
  5. Hỗ trợ kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư vào

Thông tin, số liệu tại trang blog này là chính thống, rõ nguồn gốc hoặc được tính toán, thu thập đảm bảo nguyên tắc khoa học