Hiện trạng sản xuất nhãn của Hưng Yên 2018

By | 19/06/2019

Số liệu về hiện trạng sản xuất nhãn của Hưng Yên, 2018

ĐVT  Năm 2018 
Diện tích trồng toàn tỉnh ha             4,340
Diện tích cho thu hoạch ha             3,820
Diện tích chứng nhận VietGAP ha                 179
Trong đó
Khoái Châu ha             1,650
TP Hưng Yên ha                 900
Kim Động ha                 355
Tiên Lữ ha                 390
Phù Cừ ha                 470
Ân Thị ha                 400
Sản lượng toàn tỉnh tấn           41,000

Các công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ nhãn tiêu chuẩn VietGAP

DN/Cty Sản lượng tiêu thụ (tấn)
Công ty CPSX thương mại G&F VN 200
Công ty XNK Quych VN 100
Siêu thị Big C 150
Hệ thống siêu thị Coop Mart 100
Fivi Mart 320
Vin Group 100
Công ty CP ECO Viet 150
Công ty Vinaco 50
Công ty An Việt 60
Việt Nam Airline 70

Nguồn: Sở NN và PTNT Hưng Yên