Ngành hàng cao su Việt Nam – Thực trạng và định hướng giải pháp

By | 01/10/2019

Lượng cung cao su thiên nhiên từ các quốc gia cho thị trường thế giới liên tục tăng trong giai đoạn 2013 – 2017 (Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2018b). Cụ thể, cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 đạt 13,45 triệu tấn, tăng trên 1,1 triệu tấn so với lượng cung năm 2016. Tiêu thụ thế giới về cao su thiên nhiên cũng tăng nhưng chậm hơn trong cùng giai đoạn: Năm 2017 đạt gần 12,86 triệu tấn, tăng từ 11,74 triệu tấn năm 2015 và 11,37 triệu tấn năm 2013, nhưng thấp hơn nguồn cung năm 2017. Cân đối cung-cầu trên thế giới cho thấy cung hiện vẫn lớn hơn cầu, do đó, đã tạo áp lực lên giá trong nhiều năm qua, kể từ năm 2013 đến nay.

Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy năm 2017, trên 391.500 ha được khảo sát trong tổng diện tích đại điền 474.652 ha

Nguồn: http://goviet.org.vn

Tải báo cáo đầy đủ tại đây