Niên giám thống kê 2020 các tỉnh Tây Nguyên

By | 16/08/2021

Infodata giới thiệu tới bạn đọc tài liệu NGTK các tỉnh Tây Nguyên 2020

Mục lục

1. Đất đai và khí hậu

2. Dân số lao động

3. TKQG, NSNN và bảo hiểm

4. Đầu tư và xây dựng

5. Doanh nghiệp

6. Nông lâm nghiệp và thủy sản

7. Công nghiệp

8. Thương mại và du lịch

9. Chỉ số giá

10. Vận tải và BCVT

11. Giáo dục đào tạo và KHCN

12. Y tế

 

Download

Đắk Lắk

Đắk Nông

Gia Lai

Lâm Đồng

Kon Tum