Niên giám thống kê các tỉnh ĐBSH 2020

By | 16/08/2021

Infodata giới thiệu tới bạn đọc tài liệu NGTK các tỉnh ĐBSH 2020

Mục lục

1. Đất đai và khí hậu

2. Dân số lao động

3. TKQG, NSNN và bảo hiểm

4. Đầu tư và xây dựng

5. Doanh nghiệp

6. Nông lâm nghiệp và thủy sản

7. Công nghiệp

8. Thương mại và du lịch

9. Chỉ số giá

10. Vận tải và BCVT

11. Giáo dục đào tạo và KHCN

12. Y tế

 

Download

Hà Nội

Hải Phòng

Hải Dương

Bắc Ninh

Vĩnh Phúc

Hưng Yên

Thái Bình

Nam Định

Hà Nam

Ninh Bình

Quảng Ninh