Niên giám thống kê các tỉnh, thành phố năm 2018

By | 01/10/2019

1. Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Bia niên giám

0b. Tổng quan chung

01 Hành chính, đất đai, khí hậu

02. Dân số, lao động

03. TKQG, Ngan hàng, Bảo hiểm

04. Vốn đầu tư, xây dựng

05. Doanh nghiệp và cá thể

06 Nông nghiệp

07. Công nghiệp

08. Thương mại, dịch vụ

09. Chỉ số giá

10. Bưu chính viễn thông

11. Giáo dục

12. Thể thao và ASXH

 

2. Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 Bia

00 Loi noi dau,

tong quan

01 Dat dai va Khi hau

02 Dan so lao dong

03 TKQG, NSNN va Bao hiem

04 Dau tu va xay dung

05 Doanh nghiep

06 Nong, Lam nghiep va Thuy san

07 Cong nghiep

8 Thuong mai va Du lich

09 Chi so gia

10 Van tai va BCVT

11 Giao duc, Dao tao

12 Y te, MSDC, ATXH

13 Thuc hien MT DHD

14 Phu luc

 

3. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về

 

4. các tỉnh khác tải về tại đây

Download toàn bộ các tỉnh

Nguồn: NXB thống kê 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *