Sách trắng doanh nghiệp 2019

By | 23/07/2019

Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Theo khu vực kinh tế: Dịch vụ là khu vực có số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 nhiều nhất với 475.842 doanh nghiệp, tăng 10% so với năm 2017 (trong đó ngành bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động chiếm nhiều nhất với 260.663 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với năm 2017). Tiếp theo, khu vực công nghiệp và xây dựng có 228.147 doanh nghiệp, tăng 7,5%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 ít nhất trong các khu vực kinh tế với 10.766 doanh nghiệp, tăng 8,2%.

Theo địa phương: Có 26/63 địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 so với năm 2017 cao hơn bình quân cả nước, trong đó: Bình Dương tăng 17,4%; Bắc Giang tăng 15,7%; Sóc Trăng tăng 15,4%; Bắc Ninh tăng 15%; Long An tăng 13,6%; Hưng Yên tăng 13,4%; Bạc Liêu tăng 13,2%; Vĩnh Phúc tăng 12,8%; Quảng Nam tăng 12,6%; Đồng Nai tăng 12,5%; Thanh Hóa tăng 12,2%… Có 37/63 địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 so với năm 2017 thấp hơn bình quân cả nước, trong đó: Hà Giang tăng 0,3%; Bắc Kạn tăng 1,5%; An Giang tăng 1,9%; Cà Mau tăng 2,1%; Lai Châu tăng 2,6%; Hậu Giang tăng 3%; Nghệ An tăng 3,5%; Điện Biên và Vĩnh Long tăng 4%…

Một số địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp của cả nước có số doanh nghiệp đang hoạt động năm 2018 cao, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 228.267 doanh nghiệp, chiếm 31,9% số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước; Hà Nội 143.119 doanh nghiệp, chiếm 20%; Bình Dương 27.566 doanh nghiệp, chiếm 3,9%; Hải Phòng 21.613 doanh nghiệp, chiếm 3,02%; Đồng Nai 21.183 doanh nghiệp, chiếm 2,96%; Đà Nẵng 20.375 doanh nghiệp, chiếm 2,85%…

Nguồn: GSO

Tải báo cáo tại đây