Số liệu kinh tế – xã hội của Việt Nam 4/2020

By | 30/04/2020

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4 năm 2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới(*)

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 và 4 tháng năm 2020

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01- 20/4/2020

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 4 năm 2020

Vận tải hành khách và hàng hóa

Khách quốc tế đến Việt Nam

 

Nguồn: GSO