Số liệu nhập khẩu phân bón 8 tháng 2019 của Việt Nam

By | 25/09/2019
8 tháng đầu năm nay lượng phân bón nhập về từ các thị trường hầu hết đều suy giảm, số thị trường này chiếm tới 56%. Trong đó, phải kể đến các thị trường như Canada, Nga đều giảm mạnh và Canada là thị trường có lượng giảm nhiều nhất 52,37% tương ứng với 67,52 nghìn tấn. Ngược lại, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu từ các thị trường Philippines và Thái Lan, đều tăng gấp hơn 2 lần trong đó Thái Lan tăng nhiều nhất 2,6 lần (tương ứng 161,52%) với giá nhập bình quân 188,13 USD/tấn, giảm 61,22% so với cùng kỳ 2018.
Thị trường cung cấp phân bón 8 tháng năm 2019
Thị trường 8 tháng năm 2019 +/- so với cùng kỳ 2018 (%)
Lượng (Tấn) Trị giá (USD) Lượng Trị giá
Trung Quốc 951.291 239.948.908 -0,55 -2,3
Nga 213.906 74.063.814 -45,34 -40,15
Indonesia 163.883 46.799.107 14,55 16,4
Belarus 159.897 49.790.413 -8,3 4,46
Nhật Bản 157.428 18.359.230 6,69 3,94
Lào 142.953 36.763.270 36,74 48,12
Malaysia 120.463 34.476.712 14 15,81
Israel 87.536 31.070.815 -21,72 -13,37
Canada 67.528 22.484.753 -52,37 -45,95
Hàn Quốc 66.607 29.985.944 -21,9 -18,75
Đài Loan 60.659 8.992.152 -24,61 -25,09
Bỉ 52.930 14.601.344 14,45 -6,29
Philippines 47.059 18.462.561 116,26 139,37
Thái Lan 33.788 6.356.667 161,52 27,56
Na Uy 20.768 8.518.969 -27,45 -27,48
Đức 8.131 4.131.690 -79,2 -71,38
Hoa Kỳ 4.524 4.477.143 -21,12 -47,95
Ấn Độ 1.818 3.272.822 26,25 11,33
(*tính toán số liệu từ TCHQ)