Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2019

By | 01/08/2019

Số liệu tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2019

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mớ

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01- 20/7/2019

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 7 năm 2019

Vận tải hành khách

Vận tải hàng hoá

Khách quốc tế đến Việt Nam

 

Tải INFOGRAPHIC tại đây

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê