Tag Archives: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tài liệu BC tổng kết 6 tháng 2021 ngành nông nghiệp

By | 07/07/2021

– Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 + Phụ lục I: Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm năm 2021 +  Phụ lục II: Tiến độ xây dựng chương trình, đề án – Báo cáo Tóm tắt Tình hình thực hiện… Read More »