Tag Archives: KT-XH

Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

By | 07/07/2021

Đánh giá bức tranh kinh tế – xã hội của đất nước sau mỗi kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm là một trong những công việc quan trọng và định kỳ của Tổng cục Thống kê. Ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam… Read More »