Tag Archives: Niên giám thống kê

Niên giám thống kê 2020 các tỉnh Tây Nguyên

By | 16/08/2021

Infodata giới thiệu tới bạn đọc tài liệu NGTK các tỉnh Tây Nguyên 2020 Mục lục 1. Đất đai và khí hậu 2. Dân số lao động 3. TKQG, NSNN và bảo hiểm 4. Đầu tư và xây dựng 5. Doanh nghiệp 6. Nông lâm nghiệp và thủy sản 7. Công nghiệp 8. Thương mại và du lịch… Read More »

Niên giám thông kê ngành rau quả 2020

By | 02/09/2020

Niên giám Thống kê Rau quả là ấn phẩm được INFODATAVN xuất bản hàng năm, bao gồm các số liệu thống kê cơ bản phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của ngành rau quả Việt Nam và thế giới. Tất cả các nguồn dữ liệu đều được thu thập từ các nguồn chính thống và do chúng… Read More »