Thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất NLTS (nghìn đồng/tháng/người) 2018

By | 29/07/2019

Theo Tổng cục thống kê năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3,88 triệu đồng/tháng. Trong đó thu nhập từ nông nghiệp 516 nghìn đồng/tháng, chiếm 13,3%. Trong các tỉnh/TP, tỉnh có thu nhập từ sản xuất nông, lâm, thủy sản lớn nhất là Đắk Nông (1.414 nghìn đồng/tháng), Lâm Đồng (1.134 nghìn đồng/tháng), Bình Phước (1.108 nghìn đồng/tháng).

Phân bố trong cả nước như sau: