Tổng quan thị trường nông sản tháng 2/2020

By | 27/02/2020

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 Cao su: Giá cao su trên thị trường thế giới tuần 3 tháng 02/2020 tăng do ngành sản xuất ô tô tại Trung Quốc đang khôi phục sản xuất, nguồn cung cao su ở mức thấp do
đang là mùa thấp điểm khai thác cao su.
 Cà phê: Tuần 3 tháng 02/2020, giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới giảm, giá cà phê Arabica tăng.
 Hạt điều: Theo Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Ni-giê-ri-a (NEPC), xuất khẩu hạt điều của nước này năm 2021 có thể đạt 3,4 triệu USD.
 Chè: Năm 2019, xuất khẩu chè của Xri Lan-ca và Trung Quốc tăng.
 Sắn và sản phẩm từ sắn: Tháng 02/2020, giá sàn xuất khẩu sắn lát tại Thái Lan ổn định; giá chào xuất khẩu tinh
bột sắn và giá tinh bột sắn nội địa giảm so với tháng 01/2020.
 Thủy sản: Theo đánh giá của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, triển vọng thị trường tôm toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của Covid-19.
 Gỗ và sản phẩm gỗ: Doanh số bán lẻ đồ nội thất và đồ gia dụng của Hoa Kỳ tháng 01/2020 tăng 1,8% so với tháng 01/2019.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 Cao su: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/02/2020, xuất khẩu cao su giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2019, thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ tăng.
 Cà phê: Trong tuần thứ 3 của tháng 02/2020, giá cà phê Robusta trong nước tăng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/02/2020, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 10,1% về lượng so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức năm 2019 tăng.
 Hạt điều: Giá hạt điều trong nước giảm do tác động của dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2020, xuất khẩu hạt điều giảm nhẹ về lượng.
 Chè: Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ma-rốc giảm. Xuất khẩu chè trong 45 ngày đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019.
 Sắn và sản phẩm từ sắn: Giá sắn lát tại thị trường trong nước tiếp tục ở mức thấp do xuất khẩu gặp khó khăn. Xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn từ đầu năm 2020 đến ngày 15/02/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019.
 Thủy sản: Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2020, xuất khẩu thủy sản đạt 711,1 triệu USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần thủy sản Việt Nam trong nhập khẩu của Úc năm 2019 tăng.
 Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU 27 giảm. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ đầu năm đến ngày 15/02/2020 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi nhập khẩu giảm 13%.

 

Nguồn: Moit

 

Tải báo cáo đầy đủ tại đây